Dnes je Středa, 21. listopadu 2018   15:15:02Svátek slaví Albert, zítra Cecílie.   Dle příjmenáře: Hanzlík

Minikalendář
Minulý měsícLis 2018Příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Dnes
Spřátelené organizace
MO ČRS Mladá Boleslav
MO ČRS Mnichovo Hradiště
MO ČRS Bakov nad Jizerou
MO ČRS Benátky nad Jizerou
6.základní škola: Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
1.PTS Táborník Mladá Boleslav
Mateřská škola Březinka
Skautské středisko Svornost
Partneři
Středočeský kraj
Český rybářský svaz
ČRS - Středočeský územní svaz Praha
MÚ Bělá pod Bezdězem
MS Polygrafie s.r.o.
CITY-MB, s.r.o.
ATMOS
Rybářské potřeby Křepelka
Rybářské potřeby U pytláka
Tom Crystal
Spřátelené weby
Nachytáno s Kaudíkem
Rybářské závody
Stále na rybách - ryby a rybaření
Rybaření ve Španělsku
Rybářský žebříček

Místní úprava

2016-2017

411 005  BĚLÁ 1 – MO Bělá pod Bezdězem   3,9 ha

Revír tvoří nádrže:

1.

Slon

v k. ú.

Bělá pod Bezdězem

2,5 ha

 

(GPS 50°30'21.629"N, 14°48'5.91"E)

2.

Březinka

 

Březinka

0,5 ha

 

(GPS 50°28'37.259"N, 14°46'41.541"E)

3.

tůň U Hájovny

 

Bělá pod Bezdězem

0,9 ha

 

(GPS 50°30'3.877"N, 14°51'57.09"E)

Na nádržích Slon je část nádrže CHRO – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Míra kapra stanovena na 40 cm – 59 cm, štiky na 60 cm, candáta obecného na 55 cm, lína na 30 cm, úhoře na 60 cm, amura a obou tolstolobiků na 60 cm. Kapr nad 60 cm včetně se musí bez prodlení po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven. Zákaz lovu všech druhů ryb platí od 16. 3. do 30. 4. včetně. Lov dravých ryb (bolen dravý, candát obecný a štika obecná) na rybku a její části je povolen pouze na jednoháček. Denní úlovek na revíru se omezuje na 1 ks vyjmenované ryby denně, jejím ponecháním si končí denní lov na revíru (candát, štika, kapr, amur). Týdenní úlovek vyjmenovaných
druhů ryb (candát, štika, kapr, amur) je omezen na 3 kusy a měsíční úlovek na 9 ks. Roční úlovek kapra na revíru omezen na 30 kusů. Roční úlovek vyjmenovaných druhů dravců omezen na 8 ks (štika, candát). Povinnost zapisovat do přehledu úlovků číslo podrevíru. Parkování vozidel v zelené zóně podél malého Slonu zakázáno, parkování pouze na vyhrazených parkovištích.

GPS souřadnice: 50°30'21.629"N, 14°48'5.91"E
Popis: Rybník Bělá pod Bezdězem, číslo revíru 411 005, podrevír 1, trasa z Bělé pod Bezdězem náměstí - směr na Jezová - Mimoň, cca 1500 m.
Fotogalerie:  Soupis mimopstruhových revírů 2016 až 2017  - popis  ZDE

  Soupis pstruhových revírů 2016 až 2017 - popis  ZDE


 

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.
(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU)

·         U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: "MNÍK", je na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č.j. 8406/OŽP-10416/03-Sy, povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1.

·         Je zakázáno podsekávání ryb.

·         Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.

·         Lov z plavidel je všude zakázán, pokud není v popisu revíru výslovně povolen.

·         Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno. Povoleno je u revírů, kde je povolen lov z plavidel.

·         Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem na ochranu přírody č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

·         Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo Městské policie.

·         Uživatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) nebo konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní

DODATEK číslo 1.

Dodatek č. 1 k popisu revíru č. 411005 a určení bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13/9 zák. č. 99/2004 Sb.

Změna lovné míry Candáta obecného z 45 cm na 55 cm.

Zrušení lovné míry Sumce velkého

Tento dodatek nabývá platnosti dne 20. 06. 2012.

(Informace o hájení bude zveřejněna na webových stránkách, obou nástěnkách MO a také rozvěšena kolem celého revíru)


 

413 001 BĚLÁ 1 (BĚLSKÝ POTOK)

413 001 BĚLÁ 1 – MO Bělá pod Bezdězem 6 km 2 ha

GPS Z: 50°29‘36.691“N, 14°54‘27.639“E, K: 50°31‘34.588“N, 14°47‘6.536“E

  Přítok Jizery. Od soutoku s potokem Klokočka až k pramenům Vrchbělá.

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Míra pstruha potočního a pstruha duhového se zvyšuje na 30 cm


 

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA     dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.
(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU)

  • Zákaz podsekávání ryb.
  • Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s Přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a Přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedosáhl žádných úlovků, nebo nelovil ryby.
  • Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem na ochranu přírody č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
  • Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo Městské policie.

Od roku 2009 je na středočeských P revírech umožněn lov 7 dní v týdnu. Lovící může 3x v týdnu lovit lososovité ryby - datum zakroužkuje před započetím lovu. Zbývající 4 dny může lovící lovit ryby škodlivé a ostatní - datum zapíše bez kroužkování.


 

 Český rybářský svaz

 Přehled nejdůležitějších ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
a
bližší podmínky
výkonu rybářského práva

platné na revírech Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2016 do 31. 12. 2017

Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis revírů pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek platí dva roky, tzn. 2016 i 2017. Případné změny pro rok 2017 budou vydány formou dodatku.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2016 a 2017 byly projednány a schváleny Radou ČRS 11. června 2015.


Přehled nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

I. Lov ryb

§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.

(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

§ 3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní (Thymallus thymallus).

  
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)bolen dravý (Aspius aspius)40 cm,
b)candát obecný (Sander lucioperca)45 cm,
c)hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)65 cm,
d)jelec jesen (Leuciscus idus)25 cm,
e)jelec tloušť (Squalius cephalus)25 cm,
f)jeseter malý (Acipenser ruthenus)30 cm,
g)kapr obecný (Cyprinus carpio)35 cm,
h)lín obecný (Tinca tinca)20 cm,
i)lipan podhorní (Thymallus thymallus)30 cm*,
j)ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)30 cm,
k)parma obecná (Barbus barbus)40 cm,
l)podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)25 cm,
m)pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)25 cm,
n)pstruh obecný (Salmo trutta)25 cm,
o)siven americký (Salvelinus fontinalis)25 cm,
p)sumec velký (Silurus glanis)70 cm,
q)štika obecná (Esox lucius)50 cm,
r)úhoř říční (Anguilla anguilla)50 cm,
s)mník jednovousý (Lota lota)30 cm,
t)losos obecný (atlantský) (Salmo salar)50 cm,
u)amur bílý (Ctenopharyngodon idella)50 cm**.

* Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 40 cm v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.
** Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a)hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)65 cm,
b)jelec jesen (Leuciscus idus)25 cm,
c)jeseter malý (Acipenser ruthenus)30 cm,
d)kapr obecný (Cyprinus carpio)40 cm,
e)lín obecný (Tinca tinca)20 cm,
f)lipan podhorní (Thymallus thymallus)30 cm*,
g)ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)30 cm,
h)parma obecná (Barbus barbus)40 cm,
i)podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)25 cm,
j)pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)25 cm,
k)pstruh obecný (Salmo trutta)25 cm,
l)siven americký (Salvelinus fontinalis)25 cm,
m)mník jednovousý (Lota lota)30 cm,
n)losos obecný (atlantský) (Salmo salar)50 cm,
o)úhoř říční (Anguilla anguilla)50 cm,
p)amur bílý (Ctenopharyngodon idella)50 cm**.

* Nejmenší lovná míra lipana podhorního je zvýšena na 40 cm v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.
** Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

  
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a)v měsíci lednu a únoruod 7 do 17 hodin,
b)v měsíci březnuod 6 do 18 hodin,
c)v měsíci dubnuod 6 do 20 hodin,
d)v měsíci květnuod 6 do 21 hodin,
e)v měsíci červnu a červenciod 5 do 22 hodin,
f)v měsíci srpnuod 6 do 22 hodin,
g)v měsíci záříod 7 do 20 hodin,
h)v měsíci říjnuod 7 do 19 hodin,
i)v měsíci listopadu a prosinciod 7 do 17 hodin.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a)v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinciod 7 do 18 hodin,
b)v měsíci březnuod 5 do 21 hodin,
c)v měsíci dubnu, září a říjnuod 6 do 22 hodin,
d)v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnuod 4 do 24 hodin.

(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci 2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2 písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

  
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:

a)pstruh obecný (Salmo trutta),
b)losos obecný (atlantský) (Salmo salar).

(2) Od 16. března do 15. června jsou

a) v rybářském revíru hájeni:

1.ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2.parma obecná (Barbus barbus),
3.parma východní (Barbus petenyi),
4.podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5.jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),

b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:

1.jelec jesen (Leuciscus idus),
2.jelec tloušť (Squalius cephalus).

(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:

a)bolen dravý (Aspius aspius),
b)candát obecný (Sander lucioperca),
c)sumec velký (Silurus glanis),
d)štika obecná (Esox lucius).

(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus).

(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho).

(6) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).

(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota).

  
V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru

§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).

(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.

(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.

(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.

§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které

a)nedosahují nejmenší lovné míry,
b)byly uloveny v době hájení, nebo
c)jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru, v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:

a)lov na položenou nebo lov na plavanou,
b)lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,
c)lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d)lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.

(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb

a)lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
b)lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c)v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského revíru nevrací.

(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.

(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

  
VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje

§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.

(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje

a)používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b)používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
c)užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.

(3) V rybářských revírech se zakazuje lov

a)vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování,
b)vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb,
c)mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky,
d)za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě,
e)z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,
f)v plavebních komorách,
g)v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa,
h)ze silničních a železničních mostů,
i)v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přene

Vytisknout stránku Vytvořit PDF Stránka emailem


Nadcházející události
Výsledky ankety
Vaše nejoblíbenější ryba?
Kapr
Štika
Candát
Bolen
Pstruh
Amur
Úhoř
Sumec
Lín
Jiná
Celkem hlasů: 498
Anketa bude ukončena 1.12.2018 8:13
Revíry SÚS
Mimopstruhové revíry.

Pstruhové revíry.
Přihlásit
Jméno:
Heslo:

Předpověď počasí

Předpověď použita z webu společnosti METEOPRESS.
-----------------------------
ČHMÚ - radarová data
Předpov. povodňová služba
Podporujeme
ČRS, z.s., MO Bělá pod Bezdězem

ČRS, z.s., Středočeský územní svaz

Rybářský týdeník na Facebooku

JIMI TOOLS