Dnes je Úterý, 5. března 2024   04:59:38Svátek slaví Kazimír, zítra Miroslav.   Dle příjmenáře: Malý

Minikalendář
Minulý měsícBře 2024Příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dnes
Spřátelené organizace
MO ČRS Mladá Boleslav
MO ČRS Mnichovo Hradiště
MO ČRS Bakov nad Jizerou
MO ČRS Benátky nad Jizerou
6.základní škola: Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
1.PTS Táborník Mladá Boleslav
Mateřská škola Březinka
Skautské středisko Svornost
Partneři
Středočeský kraj
Český rybářský svaz
ČRS - Středočeský územní svaz
MÚ Bělá pod Bezdězem
MS Polygrafie s.r.o.
CITY-MB, s.r.o.
ATMOS
Rybářské potřeby Křepelka
Rybářské potřeby U pytláka
Tom Crystal
Spřátelené weby
Nachytáno s Kaudíkem
Rybářské závody
Stále na rybách - ryby a rybaření
Rybaření ve Španělsku
Rybářský žebříček

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., MÍSTNÍ ORGANIZACE

BĚLÁ POD BEZDĚZEM


U Střelnice č.p.: 317, Bělá pod Bezdězem, 294 21

IČO: 42718694                                                                                   Telefon: 777 018 556

E-mail: crs.mo.bela@seznam.cz                        Úřední hodiny:. (po telefonické dohodě)


Složení rybářské stráže

Příjmení a Jméno

 Č. odznaku

Telefon

Funkce 

HÝBNER Dušan

08821

777 018 556

Vedoucí RS

BRASLAVEC Marek

14690

 604 530 605

Člen

MĚŠŤAN Ladislav

14658

720 565 645

Člen

HOFTA Jiří

14683

 774 607 773

Člen

KOUBA Jaroslav

05491

704 777 335

Člen

Informace Ministerstva zemědělství

ve věci výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Vyjádření Ministerstva zemědělství v plném znění je k dispozici zde.

Informace členům rybářské stráže - Dokument zaslaný SÚS naleznete ZDE.


Rybářská stráž - Legislativa a činnost v praxi

Celou prezentaci k tématu rybářské stráže si můžete prohlédnout ZDE.    PDF 1. strana


Informační leták

12.6.2019

Vážení,

v příloze tohoto emailu naleznete důležité informace ohledně výběrového řízení na RS s celokrajskou působností, včetně přihlášky do výběrového řízení.

Veškeré další novinky naleznete na webu Středočeského územního svazu.

   Výběrové řízení na RS s celokr. působností.pdf

  Přihláška do výběrového řízení RS s celokr. působností.pdf


Metodika při zjištění přestupku držitele zvláštní povolenky

Pro náhled klikni Zde.


Metodické pokyny pro činnost RS v SÚS Praha

Pro náhled klikni Zde.


Rybářská stráž - legislativa a činnost v praxi ČRS

Rybářskou stráž ustanovuje zákon č. 99/2004 Sb., O RYBNÍKÁŘSTVÍ, VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÉ STRÁŽI, OCHRANĚ MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ, jenž se RS zabývá v hlavě IV., § 14 – 18.

Více zajímavého se dozvíte po kliknutí na tento odkaz.     Adobe Acrobat   Dokument ke stažení v PDF.

Adobe Reader 9

Druhy povolenek platné na revírech ČRS SÚS ve společném rybolovu


Zákon o rybářství. Prováděcí vyhláška. Vybraná ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu. Vybraná ustanovení zákona o přestupcích. Otázky pro zkoušky rybářské stráže.

 

Cena publikace: 83,- Kč


                                            Počty členů rybářské a vodní stráže


Vydaná pověření - funkce "Rybářské stráže"

Pro náhled klikni Zde.


Průkaz rybářské stráže a odznak

                          

 Každý člen rybářské stráže se musí prokázat svým odznakem a průkazem.


Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna

a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,

2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,

3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,

4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,

5. způsob a rozsah užívání vod a jejich

b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,

2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;

c) zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,

2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

3. vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;

4.  ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna

a) nosit služební odznak na viditelném místě,

b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,

c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,  

d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Možné vzory vyplnění "OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÉM PŘESTUPKU ..."

Pro zobrazení klikni Zde.               Pro zobrazení klikni Zde.

Ukázka č.:1               Ukázka č.:2

    Upozorňujeme, že uvedené vzory jsou pouze jedny z mnoha variant možného vyplnění na základě spáchaného přestupku. Tento příklad je zde uveden pouze k nahlédnutí, jak může vypadat zápis.

    Přeji Vám všem co nejméně těchto zápisů o přestupku a perfektní lov na Našich revírech.                                                               

(Admin.)

Vytisknout stránku Vytvořit PDF Stránka emailem


Výsledky ankety
Revíry SÚS
Mimopstruhové revíry.

Pstruhové revíry.
Přihlásit
Jméno:
Heslo:

Předpověď počasí

Předpověď použita z webu společnosti METEOPRESS.
-----------------------------
ČHMÚ - radarová data
Předpov. povodňová služba
Podporujeme
ČRS, z.s., MO Bělá pod Bezdězem

ČRS, z.s., Středočeský územní svaz

Rybářský týdeník na Facebooku

JIMI TOOLS