Dnes je Sobota, 25. září 2021   19:56:50Svátek slaví Zlata, zítra Andrea.   Dle příjmenáře: Jeřábek

Minikalendář
Minulý měsícZář 2021Příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dnes
Spřátelené organizace
MO ČRS Mladá Boleslav
MO ČRS Mnichovo Hradiště
MO ČRS Bakov nad Jizerou
MO ČRS Benátky nad Jizerou
6.základní škola: Mladá Boleslav, Jilemnického 1152
1.PTS Táborník Mladá Boleslav
Mateřská škola Březinka
Skautské středisko Svornost
Partneři
Středočeský kraj
Český rybářský svaz
ČRS - Středočeský územní svaz
MÚ Bělá pod Bezdězem
MS Polygrafie s.r.o.
CITY-MB, s.r.o.
ATMOS
Rybářské potřeby Křepelka
Rybářské potřeby U pytláka
Tom Crystal
Spřátelené weby
Nachytáno s Kaudíkem
Rybářské závody
Stále na rybách - ryby a rybaření
Rybaření ve Španělsku
Rybářský žebříček

Aktuality z ČRS, z.s., MO

 Dětský rybářský závod se opět vydařil

   Konečně se děti dočkali svého již tradičního rybářského závodu v Bělé pod Bezdězem na rybníku Slon. Za dodržování zvýšených hygienických opatření se uskutečnil dne 5. června 2021 závod pro děti, kterých se registrovalo celkem 67 mladých závorníků do 15-ti let věku, což je velice slušný počet. Počasí se vydařilo a bělští rybáři pro děti a jejich doprovod zabezpečil perfektní podmínky a v neposlední řadě také ceny, o které se opět postaral Středočeský územní svaz ČRS a místní rybáři. Opět se potvrdilo, že práce s mládeží se vyplatí. Děti se rády vrací a soustu těchto dětí navštěvovalo v minulosti, nebo ještě navštěvují dětský rybářský kroužek a postupně se tak daří omlazovat členskou základnu.

   Ale teď zpět k samotnému závodu. Po prvním poločase dosáhl nejlepších výsledků Jan Štolovský s počtem bodů 243 body. Druhé místo obsadila Rozálie Tošovská, která ulovila 155 bodů a třetí místo obsadil Jan Pánek, který ulovil 146 bodů.

   Po vydatné svačině se za již velice slunečného dopoledne děti vrhli do druhého kola. To nakonec po rozhodnutí pořadatelů a na četné žádosti lovících a rodičů dětí bylo o půl hodiny prodlouženo.

   Vše jednou musí skončit a to platilo i o tomto závodu. Dětem se podle jejich ohlasů tento ročník dětského rybářského závodu líbil a to samé zaznívalo i od jejich doprovodu. Perfektně strávené dopoledne a to, že některým dětem se nezadařilo ulovit rybu, neměnilo na faktu, že i ti neúspěšní si vyzvedli cenu dle svého výběru. To je tradice naší organizace.

 Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům, kteří zabezpečili tento závod pro děti. Zvláštní poděkování patří Středočeskému územnímu svazu a firmě Atmos Bělá pod Bezdězem. V neposlední řadě také obsluze v kiosku za jejich profesionalitu a vstřícnost k zákazníkům.

   Po sečtení všech výsledků z jednotlivých kol to dopadlo následovně:

1. místo obsadila Rozálie Tošovská s počtem bodů 433

2. místo obsadil Jan Štolovský s počtem bodů 347

3. místo obsadil Michal Štolovský s počtem bodů 248

 

Celkovou výsledkovou listinu naleznete Zde.

Těšíme se již na další akce, které pro veřejnost a rybáře již dnes připravujeme. Ve fotogalerii se můžete podívat na pár záběrů z průběhu tohoto závodu.

Více ve fotogalerii Zde.


Organizační zabezpečení závodu:                                      Závodní řád: 


 Uzavření revíru 411 005, podrevír 1.

Oznámení výboru MO ČRS Bělá pod Bezdězem.
Na základě krátkodobého provozního důvodu, dojde dne 22. května 2021 v čase od 04:00 hodin do 13:00 hodin k "UZAVŘENÍ" revíru 411 005, podrevír číslo 1. (Malý a Velký Slon).

Hospodář MO ČRS


Místní rybářský závod (MRZ) se "RUŠÍ"

  Výbor MO ČRS Bělá pod Bezdězem informuje své členy o "ZRUŠENÍ" plánovaného rybářského závodu pro  členy místní organizace Bělá pod Bezdězem, který byl plánován dle "Termínového kalendáře pro rok 2021 na termín 15. května 2021. O případném náhradním termínu Vás budeme informovat.


 Jednání o sumarizaci úlovků za rok 2020 pomocí videokonference

   Dne 16. ledna 2021 od 19 hodin, proběhla videokonference za pomocí Microsoft Skype. Videokonference se zúčastnil: jednatel MO př. Miroslav Neuman, př. Martin Pařík odpovědný za sumarizaci, pokladník MO př. David Lopušan a př. Michael Šilinger, předseda DK, který koordinuje elektronické zpracování sumarizace úlovků odevzdaných povolenek.

Záměrem uspořádat jednání touto formou bylo především prověřit technické možnosti účastníků, schůzku realizovat a prověřit efektivitu takovéto formy jednání členů výboru naší MO.

Body jednání účastníků videokonference:

   - Vyhodnocení dosavadního stavu odevzdaných povolenek cestou klubovny MO a zasíláním Českou poštou.

   - Přebírání povolenek zaslaných Českou poštou na adresu jednatele MO př. Miroslava Neumana a předání ke zpracování př. Martinovi Pařikovi.

   - Průběh sumarizace úlovků z odevzdaných povolenek za rok 2020 př. Martinem Paříkem.

   - Informace pokladníka MO př. Davida Lopušana ohledně výdeje povolenek na rok 2021 v klubovně MO a jak jsou dodržovány zásady protiepidemiologické opatření.

   - Stanovení dalšího postupu při výdeji povolenek pro rok 2021 s důrazem na aktualizaci obdržených údajů od členů MO.

Obsah a výsledky jednání budou sloužit jako podklad v rámci jednání na výborové schůzi a případnému dalšímu jednání.

Závěrem lze konstatovat, že videokonference proběhla bez větších technických potíži a účastníci se shodli na tom, že pokud není možnost se scházet na jednáních, je tato cesta jednou z možností, jak projednat záležitosti naší organizace, vyměnit si informace a stanovit postupy a úkoly na další období.

Věřme, že tato situace se již brzy zlepší a opět se sejdeme společně na akcích, závodech a jednáních pořádaných naší organizací ve prospěch nás všech.

Opatrujte se a buďte zdraví

Petrův zdar!

Za nedlouho je tu čas vrátit povolenku – sumář úlovků 2020

   Konec roku klepe na dveře a je tu opět čas na bilancování uplynulého roku. To přináší v první řadě pečlivé sumarizovat navštívené revíry a úlovky na těchto revírech. Vše řádně vyplnit, spočítat a pokud tak máme a jsme si jistí správným uzavřením povolenky, je ještě nutné tuto povolenku odevzdat nejpozději do 15. ledna 2021.

   Každý rybář naší MO již dnes ví, že tak musí učinit, jinak neodevzdání povolenky může vést v lepším případě k odsouhlasené finanční sankci a v horším případě k nevydání nové povolenky.

Přikládáme metodický návod jak povolenku vyplnit – viz níže.

 

Jak vyplnit Evidenci docházek a úlovků 

Jak vyplnit sumář úlovků a docházek (zadní strana)

   Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb) Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

   V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek. V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

   Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě. Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.


 Rok 2020 končí, rok 2021 začíná "Dopisem členům" a rychlé ohlédnutí

   Nový rok 2021 klepe na dveře a rybáři z Bělé pod Bezdězem opět naplánují, jaké akce budou pořádat. V současnosti je to nelehký úkol, vždyť díky omezením v roce 2020 rybáři rušili jednu akci vedle druhé. Začátkem roku se uskutečnit výdej povolenek pro naše členy bez větších problémů, členskou schůzi se rovněž podařilo uskutečnit, ale o jarních měsících již byla situace úplně jiná. Výdeje povolenek se uskutečnili jen díky obětavosti několika členů výboru za přísného dodržování hygienických opatření, ale naplánované akce a závody se postupně rušili.

   Práce s mládeží byla také značně omezena a nakonec, byla úplně do prázdnin přerušení. Každý doufal, že se situace přes letní měsíce uklidní, ale opak byl pravdou. Sotva jsme se trošku nadechli a v rámci nového školního roku rybáři hodlali uskutečnit naplánované akce, stalo se to, co známe do dnešních dnů.   Přesto musíme jít dál a organizace musí fungovat. Naučili jsme se spoustu nových věcí, které lze uplatnit například při nouzovém výdeji povolenek za dodržování přísných hygienických opatření a také jak pracovat, aniž bychom se museli scházet na zasedáních výboru. Samostatnou kapitolou je pak práce s mládeží a zejména s novými uchazeči o získání prvního rybářského lístku. Vedoucí DRK, aby si udrželi děti z minulých let a zejména nováčky, kteří se přihlásili v září, přistoupili k takzvané "Distanční výuce" - (videokonferenční výuce přes Skype) obdobnou metodu, jakou znají děti ze školy. Ta probíhá například u 1. PTS Mladá Boleslav pod patronátem rybářů v Bělé pod Bezdězem doposud a velice úspěšně.

   Neustala ani práce hospodáře, který obhospodařoval všechny revíry naší organizace za vydatné pomoci některých našich členů výboru, DK a členů. Podzim se nesl ve znamení násad, údržby pozemků, vybavení a přípravu na inventarizace majetku. Rovněž v tento čas výbor usilovně pracoval na "Termínovém kalendáři pro rok 2021 a přípravě akcí.

   Pro všechny členy byl tak jako každý rok připraven dopis, ve kterém naleznou naší členové vše podstatné co nás čeká v roce nadcházejícím. Obsah dopisu naleznete níže.

 

Výbor a dozorčí komise Vám přeje mnoho zdraví do roku 2021 a těšíme se na Vaši účast v rámci členské schůze v měsíci únoru. Přejme si ať je příští rok lepší a ve zdraví si užijme pobyt u vody.

 

 Rozpis poplatků pro rok 20201                                              Termínový kalendář akcí 2021

Termíny výdeje povolenek 2021


!!! Tento závod organizátor zrušil bez náhrady !!!

Organizační zabezpečení závodu:                          Závodní řád:    


 
Opravdu povedený závod
DRZ 2019

   Jak napovídá nadpis, jednalo se opravdu doslova o velmi povedený závod. Pro upřesnění se jednalo o „Dětské rybářské závody“, které se uskutečnily dne 22. června 2019 na rybníku Slon. Nádherné počasí po celou dobu závodu, startovní listina čítala 57 závodníků od těch nejmenších až po kluky a holky, kteří letos končí základku. Mimo to, perfektní zázemí včetně cateringu. Ale co bylo to nejhlavnější? Ryby braly jako o život. Na břeh se podívali Amuři (největší měl pěkných 57 cm), kapři a také úhoř.

A jak dopadly výsledky?
                                                  1.  místo HLAVÁČ Marek   s celkovým počtem 1067 bodů
                                                  2.  místo CHROMČÁK Jiří  s celkovým počtem 814 bodů
                                                  3.  místo ANGELOV Jan    s celkovým počtem 650 bodů

   Celkem bylo rozdáno deset diplomů a dva úlovky dne. Jeden za uleveného Amura 57 cm a ten druhý jednomu klučinovi, který se nedobrovolně vykoupal ve Slonu a museli ho vytáhnout stejně, jako tahali závodníci své úlovky.  Bez odměny nezůstali ani ti co neulovili nic. A těch bylo opravdu jen pár, a ani ti si nestěžovali. Losovaly se také poukázky na nákup rybářských potřeb. Ty věnovali dětem naši členové již na únorové členské schůzi a zájem o ně byl opravdu veliký. Tímto našim členům velice děkujeme o obohacení cen pro účastníky závodu.
   V neposlední řadě musíme poděkovat všem našim sponzorům, organizátorům a také těm, kteří se starali o občerstvení. Tento závod opět ukázal, že rybáři z Bělé pod Bezdězem, dokážou uspořádat takovou akci na velmi kvalitní úrovni a díky zázemí, které okolí rybníku Slon poskytuje, je zážitek pro účastníky z akcí polovinou úspěchu všech, kteří akce připravují. Ten zbytek je už na počasí a ochotě ryb se podívat na břeh našeho krásného rybníku Slon.
                 Všem moc děkujeme a budeme se těšit na další akce, které pro vás připravujeme.
Nezapomeňte se také podívat do naší fotogalerie, kde naleznete mnoho fotografií, jak to na závodě vypadalo a Zde také naleznete Startovní listinu s výsledky. Podívejte se také, co o závodu píší na našem Facebooku.


Pohár předsedy SÚS je za námi

   V sobotu 1. června 2019 proběhl na rybníku Slon v Bělé pod Bezdězem již 5. ročník rybářského závodu pro děti a mládež pod názvem „O pohár předsedy SÚS“. Tento prestižní závod se opět konal v Bělé pod Bezdězem a účastníci závodu se sjeli již den před závodem. Není se čemu divit, vždyť závodníci se mohli registrovat do závodu předem a kapacita míst byla naplněná ještě před ukončením registrace (původně 130 míst – poznámka autora). Pořadatelé byli nakonec nucení zvýšit počet míst až na neuvěřitelných 150, ale to je opravdu strop a maximální optimalizace je 140 míst. Takový nápor rybník Slon nepamatuje. Startovní listina nakonec čítala 141 dětí a mládežníků, což je rekordní účast.
   Den předem pod dohledem svých vedoucích dorazila početná skupina zhruba devadesáti účastníků závodu a podél břehu Velkého Slonu vyrostlo doslova stanové městečko. Největší zatěžkávací zkouškou prošel místní kiosek. Pořadatelé museli připravit občerstvení pro všechny závodníky, doprovod a samozřejmě také samotné pořadatele, kterých byla také spousta a to jak večeři, snídani a svačinu a to je pěkná spousta práce. V kiosku to nakonec zvládli na jedničku.
   V den konání závodu to organizátoři neměli také moc lehké. Jen prezentace zabrala nějaký čas. Do závodu se přihlásili závodníci z 18 organizací, které působí ve 3 územních svazech (Středočeský, Severočeský a ÚS hl. m. Prahy).
 Samotný závod byl zahájen přítelem Braslavcem přesně v 7:00 hodin a i přes počáteční neochotu ryb se nakonec lovícím dařilo nějaké ty úlovky vytáhnout na břeh. Ve „FOTOGALERII“ naleznete pár pěkných úlovků. 

A jak to vše dopadlo?
Vyhlašování výsledků byl osobně přítomen předseda Středočeského územního svazu přítel Dušan Hýbner, za Středočeský kraj Přemysl Sezemský, místopředseda SÚS Jiří Novák, jednatel MO Bělá pod Bezdězem Ing. Miroslav Neuman a vedoucí odboru mládeže SÚS Jiří Eichler. Ti všichni dětem gratulovali k dosaženým výsledkům.

                1. místo obsadil Jakub Suchý (MO Neratovice) v kategorii do 15 let (133 závodníků)
                2. místo obsadil Petr Homola (MO Brandýs nad Labem)
                3. místo obsadil Jan Dedera (MO Český Šternberk)

                1. místo obsadil Jan Kučera (MO Bělá pod Bezdězem)v kategorii 16 – 18 let (8 závodníků)
                2. místo obsadil Jiří Grégr (MO Bakov nad Jizerou)
                3. místo obsadila Alexandra Příhodová (MO Bělá pod Bezdězem)

Absolutním vítězem se stal Jakub Suchý s celkovým počtem bodů 1066.

Celkové výsledky naleznete na stránce SÚS Zde

   Velký zájem byl ze strany účastníků závodu také o losování závodních lístků. Na ty co se usmálo štěstí, si mohli odnést pruty, stojan na pruty a tři „Středočeské územní povolenky“ na rok 2020.
   Závěrem se patří poděkovat za velice vydařený závod všem organizátorům, vedoucím, kteří se obětavě starali o své svěřence a sponzorům, bez kterých není možné dnes takovou akci uskutečnit. Náš územní svaz zase dokázal, že se vyplácí investovat čas, úsilí a peníze do naší mládeže a dětí, která již dnes rozšiřují naše řady a přinášejí nám radost z dobře odvedené práce ve prospěch všech našich organizací ÚS.

   Podívejte se do naší fotogalerie a také na stránky územního svazu, kde rovněž píší o této prestižní akci. Již nyní se těšíme na další ročník tohoto závodu.
                       Místní rybářský závod 2019 v Bělé pod Bezdězem
   Dne 18. května 2019 proběhl již tradičně „Místní rybářský závod“ rybářů z Bělé pod Bezdězem. Závodu se zúčastnilo celkem 26 lovících a i přes vcelku chladné počasí a vcelku velký nezájem místní rybí osádky. Přesto se účastníci závodu snažili z toho mála vytěžit maximum. V druhé polovině závodu vykouklo také slunce a teplota vzduch z nějakých dvanácti stupínků poskočila místy až takřka k dvacítce. Vzhledem k tomu, že ulovená ryba se vážila, tak převážná část lovících se snažila lovit spíše kapra, ale zadařilo se také vytáhnout štiku. A jak dopadli výsledky? Bodovaných pořadí ve startovní listině bylo celkem 15 z celkového počtu 26 lovících.

Na 1. místě se umístil s celkovým počtem bodů 3375 Čestmír Kučera

Na 2. místě se umístil s celkovým počtem bodů 2025 Jakub Tošovský

Na 3. místě se umístil s celkovým počtem bodů 3375 Petr Cankař

   Všem výše jmenovaným gratulujeme a samozřejmě nesmíme také zapomenout i na ostatní účastníky závodu, kteří ať již bodovali či ne, se závodu zúčastnili a podpořili dobrou náladu a příjemně strávený den. Poděkování patří také všem tem, kteří přispěli na práci s mládeží v rámci dobrovolného startovného. Nesmíme také zapomenout na organizační výbor závodu včetně rozhodčích a obsluhy v kioscích, kteří jako vždy se svého úkolu zhostili s profesionalitou. Děkujeme.
Ve fotografii jsme pro Vás zveřejnili pár záběrů z průběhu celého závodu a také z vyhlášení výsledků.
Prohlédněte si fotografie Zde.
Celkové výsledky ze závodu naleznete Zde.

12. ročník "Bělský kapr" je minulostí

   Rybáři z Bělé pod Bezdězem pořádali dne 27. dubna 2019 od časných ranních hodin první veřejný závod pod názvem 12. Ročník „Bělský kapr“ na místním rybníku Slon. Ranní teploty oproti minulým dnům klesli opravdu nízko a při zahájení spadlo také pár kapek. To ovšem závodníky, kteří se závodu zúčastnili v počtu 39 lovících, neodradilo.  Závod se pořadatelé snažili kvalitně připravit také v rámci zarybnění. To se prokázalo zejména v prvním kole, kdy na břeh se podívali opravdu nádherní kapři. Sice závodníci lovili převážně kapra, ale do nástrahy se zakouslo také pár opravdu pěkných dravců. A jak dopadli výsledky? Ulovená ryba se vážila a lovící vytáhli z vody celkem přes úctyhodných 193 kg ryb.

Na prvních třech místech se umístili:

1. místo   Čapek Martin             40101 bodů

2. místo   Vorlíček František     30627 bodů

3. místo   Hofman Denis            26970 bodů

Celkovou výsledkovou listinu naleznete Zde.

   Podívejte se také do naší fotogalerie Zde, kde jsme pro Vás připravili pár záběrů z této tradiční akce. Závěrem chceme poděkovat Všem, kteří se tohoto závodu zúčastnili a také všem, kteří se podíleli na přípravě a v neposlední řadě všem sponzorům, bez kterých je v dnešní době uspořádat takový závod velice obtížné. Děkujeme.

Bělští rybáři opět zarybňují amurem, štikou a kaprem K3

   Rybník Slon v Bělé pod Bezdězem dostal novou obsádku. Tentokrát byl vysazen v jednom termínu a to 25. března 2019 Amur dvou až tří letý o celkové hmotnosti 200 kg. Ryba pochází z Rybářství Chlumec a.s., sádka Strehom.

   Ještě ten samý den se do rybníku vypouštěla také nádherná Štika o celkové hmotnosti 100 kg. Ta pocházela z Jihlavy, konkrétně sádka Studená. Při obou akcích byl přítomen hospodář a zástupce dozorčí komice přítel Ďuriančik Jiří. Ti rybu prohléhli co do deklarovaného množství, tok i jejich zdravotní stav a vitalitu. Vše bylo bez závad. O  násadě byl pořízen zápis včetně fotodokumentace jednotlivých druhů, které naleznete ve fotogalerii ZDE. Rybáři se mají jako každý rok opravdu na co těšit a doufejme, že vysazení jak štika, tak Amur se v našem revíru co nejdříve aklimatizují a  nepostihne je žádná pohroma či úhyn.

 Další pěknou rybu nasadili bělští rybáři do rybníku Slon dne 2. dubna 2019. Tou rybou byl Kapr K3 o celkové hmotnosti 1300 kg. Takto pěkný kapr je již nasazován tradičně z důvodu konání závodu "Bělský kapr 2019". Jen pro připomenutí, závod se koná již 27 dubna a ti co k rybníku chodí pravidelně mohou tyto pěkné kapry pozorovat těsně pod hladinou na celé rozloze rybníku Velký Slon. Snad se počasí vydaří a závod bude atraktivní. Ve fotogalerii jsme zveřejnili záběry právě ze zarybňování nádherným kaprem K3. Odkaz Zde.

Aktualizováno dne 23.4.2019


Brigádní činnost a BOZP

   Jarní brigády jsou opět tématem nejen bělských rybářů, ale dozajista také u ostatních rybářských organizací, spolku a nejen těch, které se starají ať již o svěřené či vlastní pozemky.
Aby mohly brigády vůbec proběhnout, stojí za tím spoustu času as organizací, přípravou nářadí, objednání kontejnerů a podobně. Nedílnou součástí je také proškolení samotných vedoucí brigád z oblasti BOZP. To se uskutečnilo dne 14. března 2019 v klubovně bělských rybářů. Školení bylo provedeno osobou odborně způsobilou k prevenci rizik – zaměstnancem firmy: Požární ochrana – bezpečnost práce; Kotyza Jiří, Mladá Boleslav. O školení byl uvedeným zaměstnancem proveden zápis a zpracována prezenční listina. Účastníci školení BOZP pozorně naslouchali výkladu školitele. Nebylo se čemu divit, ten již na začátku školení deklaroval, že závěr školení bude obsahovat také test. Ten dopadl pro posluchače velmi dobře. Není se čemu divit, spousta vedoucích brigád absolvuje obdobná školení z BOZP ve svých zaměstnáních, takže jsou s bezpečností při práci dobře obeznámeni.
   Dobrou věcí je, že se mohou účastníci školení zeptat na věci, které pálí naší organizaci a dostanou fundovanou odpověď.
Zbývá jen popřát všem, kteří se budou podílet v průběhu celého roku na pracovní činnosti ve prospěch naší organizace a města Bělá pod Bezdězem, aby se tato činnost obešla bez zranění a měli jsme dobrý pocit z dobře odvedené práce.
Pár fotografií ze školení naleznete Zde.

Rybáři z bělé uzavřeli loňský rok

  V sobotu 23. 2. 2019 odpoledne od 14 hodin rybáři z Bělé pod Bezdězem vyhodnotili na své členské schůzi loňský rok 2018 a to za přítomnosti významných hostů. Jednání členské schůze řídil předseda MO. Přivítal přítomné hosty, kteří přijali pozvání a zúčastnili se ČS ČRS, z.s., MO Bělá pod Bezdězem, včele se starostu pana Ing. Jaroslava Vernera a místostarostu Jana Sýkoru města Bělá pod Bezdězem, dále pak vedoucího pro práci s mládeží SÚS pana Jiřího Eichlera a hosta ze spřátelené místní organizace Mnichovo Hradiště pan Ing. Pavla Faltyse.

   Členské schůze se zúčastnilo celkem 51 členů naší místní organizace, což jak sdělil při svém vystoupení jednatel př. Miroslav Neuman není mnoho.

   Tak jako každý rok připravujeme do jednotlivých sekcí našeho webu jednotlivé příspěvky a zprávy našich funkcionářů. Nezapomeneme také zveřejnit fotografie pořízené na členské schůzi.
Dále jsme přidali do fotogalerie záběry z průběhu členské schůze. Ty naleznete po kliknutí na odkaz Zde.

Výbor MO zveřejnil program členské schůze

   S nový rok je tu opět bilancování toho uplynulého. Výbor na svém minulém zasedání doladi veškeré potřebné věci nutné ke zdárnému průběhu členské schůze, která se uskuteční dne 23. února 2019 a to od 14:00 hodin v Sokolovně na kterou Vás srdečně zveme.

 


Výbor zveřejnil plány akcí na rok 2019
   Každoročně výbor bělských rybářů s dozorčí komisí připravují koncem roku termíny na následující kalendářní rok. Jako vždy obdrží naši členové obálku, ve které naleznou jak termíny výdeje povolenek, termíny brigád, termíny rybářských závodů, tak například informace o cenách povolenek a v neposlední řadě také termín konání členské schůze.
   Již dnes Vám přinášíme celý obsah dopisu a to pro případ, že k někomu nedorazí. Pokud se tak stane, oznamte nám to prosím při platbě členských známek. Je docela možné, že Vaše současná adresa neodpovídá tomu, co jste nám nahlásili a může tak vzniknout vážný problém při výdeji povolenek, kdy budete mít na povolence jinou adresu, než skutečně máte.

Oslovení a informace o poplatcích na rok 2019                 Termíny výdeje povolenek na rok 2019  

Termíny pořádání různých akcí  

Podzimní násada kaprů do rybníku Slon
Bělští rybáři nasadili do svého revíru opravdu pěkné kousky kapra. Stalo se tak 16. listopadu v dopoledních hodinách. Celkem se jednalo o 300 kg kapra o průměrné váze 5 až 7 kg. Ryba byla dodána již tradičn
Vytisknout stránku Vytvořit PDF Stránka emailem


Nadcházející události
Žádné události
Výsledky ankety
Revíry SÚS
Mimopstruhové revíry.

Pstruhové revíry.
Přihlásit
Jméno:
Heslo:

Předpověď počasí

Předpověď použita z webu společnosti METEOPRESS.
-----------------------------
ČHMÚ - radarová data
Předpov. povodňová služba
Podporujeme
ČRS, z.s., MO Bělá pod Bezdězem

ČRS, z.s., Středočeský územní svaz

Rybářský týdeník na Facebooku

JIMI TOOLS